ჩვენ შესახებ

დეზინფოტესტი შეიქმნა ესტონური კიბერ უსაფრთხოების კომპანია Cybexer-ის მიერ და ემყარება “My CyberHygiene”-ს – კიბერ საფრთხეების ცოდნის შესახებ ტესტს. ის იმავე მეთოდოლოგიასა და სტრუქტურას იყენებს.

დეზინფოტესტი შექმნილია Cybexer-ის მიერ, ესტონურ ბლოგ Propastop-თან თანამშრომლობით, რომელიც სტატიებს გავლენის ოპერაციებზე, ინფორმაციის მანიპულაციებსა და პროპაგანდის შესახება აქვეყნებს; აგრეთვე ესტონურ ციფრულ კვლევით ცენტრთან, ესტონეთის აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და ღია ინფორმაციის პარტნიორობის ცენტრთან ერთად. დეზინფოტესტის პარტნიორი საქართველოსა და უკრაინაში მედიის განვითარების ფონდი და უკრაინის კრიზისის მედია ცენტრია.

დეზინფოტესტი შექმნილია თქვენს გასავარჯიშებლად, რათა საინფორმაციო გარემოში დეზინფორმაციის საფრთხეების იდენტიფიცირება შეძლოთ. თქვენ რამდენიმე ყოველდღიური სიტუაციის შესახებ მარტივ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მოგიწევთ. შემდეგ ჩვენ თქვენი რისკების იდენტიფიცირებას მოვახდენთ და მათ შესამცირებად რჩევებს მოგცემთ.