რა არის დეზინფო ტესტი?

ინფორმაცია, რომლითაც გარშემორტყმულნი ვართ, ჩვენს ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებზე, ქმედებებსა და ფიქრებზე უფრო და უფრო დიდ გავლენას ახდენს. ეს გვაქცევს მათ სამიზნედ, ვისაც ამ ვითარების რაიმე გზით ბოროტად გამოყენება ან სარგებლის ნახვა სურს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არსებობენ ისინი, ვისაც ჩვენ გარშემო არსებული ინფორმაციის ბოროტად გამოყენება და ჩვენი ფიქრების, გადაწყვეტილებების და ქმედებების ფორმირება სურს.

რა არის დეზინფორმაცია?

დეზინფოტესტი შეიქმნა ესტონური კიბერ უსაფრთხოების კომპანია Cybexer-ის მიერ და ემყარება “My CyberHygiene”-ს – კიბერ საფრთხეების ცოდნის შესახებ ტესტს. ის იმავე მეთოდოლოგიასა და სტრუქტურას იყენებს.

წაიკითხე მეტი

ჩვენ შესახებ

დეზინფოტესტი შეიქმნა ესტონური კიბერ უსაფრთხოების კომპანია Cybexer-ის მიერ და ემყარება “My CyberHygiene”-ს – კიბერ საფრთხეების ცოდნის შესახებ ტესტს. ის იმავე მეთოდოლოგიასა და სტრუქტურას იყენებს.

წაიკითხე მეტი